Oznámenie o vykonávaní verejnej zbierky Vianočná zbierka Horen Foto Projekt

horenLOGOzbierkaObčianke združenie Priatelia autistov a ZP týmto oznamuje, že na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Dunajská Streda zo dňa 19.11.2018 sa uskutočňuje verejná zbierka spojená s výstavou portrétov žien z nášho regiónu.

Názov zbierky: Vianočná zbierka Horen Foto Projekt

Registračné číslo zbierky: 201-2018-021466

Forma zbierky: zbieraním príspevkov do 1 ks stacionárnej pokladničky

Miesto: Buena Coffee Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka, 929 01 Dunajská Streda

Cieľ zbierky: Humanitárna pomoc rodín v hmotnej núdzi a znevýhodnených osôb.

Čas zbierky: 30.11.2018. – 14.12.2018

O výsledku zbierky bude zverejnená správa na tejto webovej stránke.

Made with love by Mert nőnek lenni jó. All rights Reserved.